Млад български лекар с иновативни 3D импланти в България и Европа - интеврю с д-р Ваньо Везиров
Линк към статията: shorturl.at/jyNV3

Д-р Ваньо Везиров е един от малкото в България лекари-предприемачи с мисия за създаване на иновации. Той е собственик на OS Implants, чиято цел е изработката на иновативни 3D модели и импланти на кости. Повече за 3D принтерите и тяхното приложение, за Healthnews разказа д-р Везиров:

1. Д-р Везиров, би било интересно да разкажете как се зароди идеята Ви за създаване на иновативни 3D импланти и колко време отне реализирането й?

Здравейте. Както всяка идея, така и тази се роди импулсивно и спонтанно. Всъщност, винаги съм обичал науката. Още в първите си години в университета започнах да участвам в научни кръжоци. След това участвах в едно състезание за комуникация на науката, Famelab, на което спечелих бронзовото място през 2014. След това ме поканиха и на Famelab All Stars, и от тогава се занимавам активно с комуникация на науката. Комуникацията на науката е умение и хоби, с което споделяш опита си като учен и разказваш как науката може да бъде достъпна, лесно разбираема и интересна. Продължих с да правя презентации като презентатор на Софийския Фестивал на Науката. След това науката се смеси в съзнанието ми с биотехнологичния бизнес. Така любовта към науката ме доведе до създаването на нова изгряваща компания стартъп за 3D Принтиране на КОСТИ и костни импланти, която се нарича OS IMPLANTS.

И така стъпка по стъпка с визия за бъдещето, иновациите в науката сега са моя страст. По този начин изпълнявам мисията си като лекар – да помагам на пациентите. Защото вярвам,че да си лекар е смисъл и призвание и можеш да помагаш и да лекуваш пациентите, независимо от това дали работиш в болница или чертаеш нови хоризонти в медицината.

2. С какви точно импланти се занимава OS Implants и какво е приложението им у нас?

OS IMPLANTS е биотехнологична компания, създадена през Февруари.2019.

Ние създаваме изкуствени кости за хора и животни, чрез процес на 3D принтиране. Изградихме собствена 3D принтираща платформа, която включва както Софтуерна, така и Хардуерна част. Чрез нея работим основно по следните продуктови линии:

Първият бета продукт представляват анатомичните модели. Те се използват за обучение на студенти по хуманна, дентална, ветеринарна медицина. Използвайки нашият процес за конвертиране на изображение , нашите анатомични модели са изградени по модел на истински пациент. Така студентите се обучават върху анатомични модели, по реален случай. 

Вторият бета продукт, това са хирургичните модели. Те са разработени специално за специализантите по хирургия. Разработени по компютърна томография на реални пациенти, те представляват обучителни модели за хирурзи, с които те могат да планират и тренират операцията, така нареченото предоперативно планиране. 
По този начин по-заплетените случаи се представят нагледно, като хирургът има възможност да направи операцията няколко пъти „на сухо“ , преди да премине към пациента. 

Третата продуктова линия – това са персонализираните импланти. Можем да 3D принтираме импланти, които да са разработени специално за пациента, следвайки неговите индивидуални особености, както и наличните патологични фрактурни линии върху травмата. По този начин, ние можем да създаваме импланти за по-сложни случаи, при които създаването на имплантите от титан, в определените размери е крайно-  недостатъчно. 

иновативни

3. Очаквате ли в бъдеще фирмата да започне изработка на човешки импланти?

Категорично изработката на човешки импланти ще бъде застъпено в дейността на OS IMPLANTS. За да се случи това, се нуждаем от две неща – първото нещо са сертификати – ISO 13485, който позволяват дейността на компанията ни в този сектор, второто нещо – това са финансови инструменти.

4. Къде се намира България що се отнася до 3D импланти, в сравнение с други Европейски страни?

В световен мащаб има около 3-5 компании, които се занимават със създаването на персонализирани импланти, чрез 3D принтиране. На този етап ние сме единствената компания, която предлага такова решение в България и на Балканския полуостров, както и една от малкото в Европа. Ние създаваме екип от кадри с различна тясна компетенция с цел максимален иновационен потенциал на компанията. Целим таргетирането на България като стабилен конкурент на другите Европейски държави по отношение на изграждането на 3D персонализирани импланти.

иновативни

5. Какви са предимствата на използването на 3D принтирани импланти?

OS IMPLANTS е биотехнологична компания, която се занимава с 3D принтиране на медицински импланти. Нашата иновация се разглежда на няколко нива.

Първото ниво е производствена иновация. Ние конкурираме златния стандарт за производството импланти от Титан. В момента титаниевите импланти се произвеждат чрез CNC- машини, които работят на принципа на отнемането на материал.  В този бавен процес се губи много материал, като също така се използват близо 2000 литра минерални масла и лубриканти за прозведен имплант. 


Ние използваме процес на 3D – FDM принтиране, с койтo имплантите се създават,чрез послойно добавяне на материал. В този процес, не се използват минерални масла и лубриканти, като също така материалната загуба (фира) е в пъти по-малко. По тази причина и създаването на един имплант отнема- не повече от 3 часа.

Втората
иновация, която седи зад компанията е  материалът, с който работим. Той се нарича PEEK , полимер, който вече е одобрен от FDA и EMA и e тестван за използване като имплант у хора. 


Производствената и материалната иновации, дават възможността на компанията ни да произвежда импланти със силно понижен екологичен отпечатък. По тази причина ние успешно преминахме през акселераторска програма за Чисти Технологии, организирана от Cleantech Bulgaria.

Tретата иновация е продуктова, от гледна точка на персонализацията. Това което можем да правим с нашата 3D принтинг платформа е прототипизиране, дизайн и принтиране на персонализиран за пациента имплант. Титаниевите импланти по презумпция се изграждат един или няколко размера. Нашите импланти са индивидуализирани за всеки пациент, спрямо характеристиките на неговата травма.

иновативни

6. Има ли предстоящи събития, с участието на OS Implants, за които можем да информираме читателите си? 


Предстоят ни участия в няколко pitching събития, където ще презентираме компанията. За участия- предварително информираме нашите последватели във фейсбук страницата ни OS IMPLANTS , както и в Linked In.

Нашата визия е изградена по следния начин:


Нашите краткосрочни цели включват поставянето на първия персонализиран имплант на куче на балканския полуостров. Кучето се казва Мери, като ние вече сканирахме нейната травма и подготвихме нейният персонализиран имплант. В момента правим механични тестове на импланта и планираме операцията с Д-р Златинов. Операцията е насрочена за след 2 седмици. 


Планираме довършването на бета продуктите до завършени продукти. До един месец ще сме готови с изграждането на обучителни анатомични модели за студенти от всички специалности, както и хирургични модели за специализантите хирурзи. 


Основни приоритети тук са засилването на медийното  отразяване, маркетинговото позициониране на готовите анатомични и хирургични модели, катко и набирането на средства. 

Нашите средносрочни цели (6-12 месеца) включват развиването на компанията в следните аспекти – скалиране на технологията, чрез изграждане на 3D принтинг HUB, който да обслужва националния ветеринарен пазар. Уголемяването на екипа и интегриране на маркетинговата стратегия предназначена за позиционирането на персоналализирането на имплантите на пазара.

Нашите дългосрочни (24-36м.)  цели са свързани с придобиване на сертификати за работа с хора, първи операции с цел поставяне на импланти у хора.

иновативни

Пълно портфолио от анатомични модели за обучение, за студенти по медицина, дентална медицина и ветеринарна медицина. Пълно портфолио от  хирургични модели за специализанти по хирургичните специалности.


След 5 години, планираме да работим с пълно портфолио от продукти за ветеринарната и хуманарната медицина, включително Неврохиругуя, хръдна хирургия, ортопедия, Лицевочелюстна хирургия и дентална такава.

7. За финал, Вие сте един млад и талантлив български лекар – няма как да пропуснем темата за протестите на младите лекари в страната и промените по наредба 1 за придобиване на специалност. Ще останете ли в България и как ще се отразят новите промени според Вас?

Напълно подкрепям тезата колегите си по отношение на наредбата. На този етап планирам да остана в България и да се фокусирам върху изграждането на компанията.