череп

Черепът на новороденото се отличава с редица особености. Осификацията (вкостяването) на черепните кости е непълна. Например: челната кост на новороденото не е цялостна, а се състои от 2 части, които се срастват през втората година от развитието.

Любопитно е да се отбележи, че в 9% от случаите не се наблюдава такова срастване, тогава говорим за така наречения „шев“ – sutura metopica. Черепите съответно са класифицирани като метопични.

Друг пример за вкостяване на черепна кост е долната челюст. При новороденото тя се състои от две части, които са съединени чрез хрущял. Отново през втората година от развитието на детето се наблюдава вкостяване. Фонтанелите по черепа на новороденото се наричат участъците, покрити от хрущялна съединителна тъкан, която все още не е втвърдена. Броят на фонтанелите е общо 6, като те са разположени между отделните кости. Фонтанелите спомагат разместването на черепните кости по време на родилния процес. В резултат – размерите на главата намаляват, при което се улеснява преминаването през родовия път. След раждането започва затварянето на фонтанелите, като хрущялната съединителна тъкан се превръща в костна. Всяка от шестте фонтанели се затваря по различно време от първата година на развитие. Именно по времето на затваряне на фонтанелите в педиатрията се контролира правилното развитие на костната система на детето.


Интересни факти от хуманната медицина:

->Според функциите си човешкият череп се разделя на мозъчен и лицев. Мозъчният череп е два пъти по-голям от лицевия, което се характеризира със силното развитие на главния мозък и съответно слабото развитие на дъвкателния апарат.

->Теменната кост на черепа се отличава с неравна вътрешна повърхност. Тази нейна релефност се характеризира от разклоняващите се бразди „sulci arteriosi“, по които вървят артериални съдове.

->Тилната кост се състои от 4 части, които заграждат големия тилен отвор „foramen magnum„. Именно той е най-големият отвор на черепа и там се осъществява връзката между продълговатия и гръбначния мозък. 

Изображения: https://www.pinterest.com/