Чл.1 Общи
Обработваме Вашите лични данни (име, адрес, имейл адрес, телефонен номер, банкови данни, номер на кредитна карта) единствено в съответствие с разпоредбите на Българския закон за защита на данните и Закона за защита на данните на Европейския съюз (ЕС). Следните разпоредби ще Ви информират, освен за целите на обработването, получателите, правните основания и сроковете за съхранение, също така за вашите права и администратора на обработката на Вашите данни. Тази политика за поверителност се отнася само за нашия уебсайт. Ако сте насочени към други сайтове чрез връзки на нашите страници, моля, запознайте се със съответното използване на Вашите данни там.
Чл.2 Обработка на данни за изпълнение на договори
(1) Цел на обработката на данни
Вашите лични данни, които ни предоставяте по време на процеса на поръчка, са необходими за сключването на договор с нас. Не сте задължени да предоставяте личните си данни. Въпреки това не бихме могли да ви изпратим стоките без Вашия адрес. За някои начини на плащане са нужни необходимите данни за плащане, за да ги предадем на доставчик на платежни услуги. Следователно обработката на Вашите данни, събрани по време на процеса на поръчка, е единствено за целите на изпълнението на договора.
Ако ни изпратите заявка по имейл или чрез формата за контакт и т.н., преди да сключите договора, ние обработваме получените данни, за да извършим преддоговорни мерки и да отговорим на Вашите въпроси относно напр. нашите продукти.
(2) Правно основание
Правното основание за такава обработка е посочено в член 6, параграф 1, б) от GDPR.
(3) Категории на получателите
Доставчик на платежни услуги, доставчик на услуги за доставка, доставчик на хостинг, ако е необходимо, система за управление на стоки, доставчици, ако е необходимо.
(4) Продължителност на съхранението
Съхраняваме данните, необходими за изпълнение на договора, докато не изтече законоустановената гаранция и, ако е приложимо, договорните гаранционни периоди.
Съхраняваме данните, изисквани съгласното търговското и данъчното законодателство, за законоустановените периоди, обикновено десет години.
Данните, обработени за изпълнение на преддоговорни мерки, ще бъдат изтрити веднага след като мерките бъдат изпълнени и договорът не може да бъде сключен.
Чл. 3 Коментари
(1) Цел на обработката на данни
Възможно е добавяне на коментари. Вашите лични данни (напр. Име / псевдоним, имейл адрес, уебсайт), събрани в този обхват, ще бъдат обработвани единствено с цел публикуване на Вашите коментари.
(2) Правно основание
Правното основание за такава обработка е посочено в член 6, параграф 1, буква е) от GDPR.
(3) Легитимен интерес
Нашият законен интерес е публичният обмен на мнения на потребители по конкретни теми и продукти. Публикацията служи, наред с други неща, за прозрачност и формиране на мнение. Интересът ви към защитата на данните е запазен, тъй като можете да публикувате коментара си под псевдоним.
(4) Продължителност на съхранението
Няма разпоредба за определен период на съхранение. Можете да поискате изтриването на Вашия коментар по всяко време.
(5) Право на възражение
Имате право по всяко време да възразите срещу обработката на данни, която е извършена съгласно член 6, параграф 1, буква е) от GDPR ​​и която не обслужва директен маркетинг по причини, произтичащи от конкретната ви ситуация.
В случай на директен маркетинг обаче можете да възразите срещу обработката по всяко време, без да посочвате причини.
Чл. 4 Плащане чрез PayPal
Моля, имайте предвид, че всички плащания в PayPal са предмет на Политиката за поверителност на PayPal:
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
Чл. 5 Уеб анализ с Google Analytics
(1) Цел на обработката на данни
Този уебсайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставена от Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google“). Google Analytics използва така наречените „бисквитки“, малки текстови файлове, които се поставят на вашия компютър, за да анализират как използвате уебсайта. Информацията, генерирана от бисквитката за използването на този уебсайт, ще бъде предадена и запазена от Google на сървър в САЩ. Ако функцията за анонимизиране на IP е активирана на този уебсайт, Google ще съкрати предварително вашия IP адрес в държавите-членки на Европейския съюз или в други държави, които са страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи Google ще предаде пълния IP адрес на сървъра в САЩ и ще го съкрати там. Google ще използва тази информация с цел оценка на използването на нашия уебсайт, съставяне на отчети за дейностите на уебсайта и предоставяне на други услуги, свързани с използването на уебсайтове и интернет за операторите на уебсайта.
(2) Правно основание
Правното основание за такава обработка е посочено в член 6, параграф 1, буква а) от GDPR.
(3) Категории на получателите
Google и неговите партньори.
(4) Трансфер в трета държава
Google Ireland Limited е филиал на Google LLC. Google LLC е със седалище в САЩ (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043).
(5) Продължителност на съхранението
14 месеца
(6) Право на възражение
Можете да предотвратите инсталирането на бисквитките в настройките на Вашия браузър. Ако решите да промените настройките си, може да не успеете да използвате пълната функционалност на този уебсайт. Можете също така да попречите на Google да събира данните, генерирани от „бисквитката“ и свързани с използването на уебсайта ви (включително вашия IP адрес), и да обработва тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате приставката за браузър, налична под следната връзка: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Можете също така да генерирате блокиране, като зададете бисквитка за отказ. Ако искате да предотвратите събирането на вашите данни в бъдеще, когато посетите този уебсайт, моля, кликнете тук: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/user-opt-out
Чл. 6 Информация за бисквитките
(1) Цел на обработката на данни
Този уебсайт използва технически необходими бисквитки. Това са малки текстови файлове, които се съхраняват във или от Вашия интернет браузър на Вашата компютърна система. Тези бисквитки позволяват например поставянето на няколко продукта в кошница за пазаруване.
(2) Правно основание
Правното основание за такава обработка е посочено в член 6, параграф 1, буква е) от GDPR.
(3) Легитимен интерес
Нашият законен интерес е функционалността на нашия уебсайт. Потребителските данни, събрани от технически необходими бисквитки, не се използват за създаване на потребителски профили. Това запазва интереса ви към защитата на данните.
(4) Продължителност на съхранението
Технически необходимите бисквитки обикновено се изтриват, когато браузърът е затворен. Постоянните бисквитки имат различен период на валидност от няколко минути до няколко години.
(5) Право на възражение
Ако не желаете тези бисквитки да се съхраняват, моля, деактивирайте използването на бисквитки във вашия интернет браузър. Това обаче може да доведе до функционални ограничения на нашия уебсайт. Можете също така да изтриете постоянни бисквитки по всяко време, като промените настройките на браузъра си.
Чл. 7 Бюлетин
(1) Цел на обработката на данни
Когато се регистрирате за бюлетина, вашият имейл адрес ще се използва за рекламни цели, т.е. бюлетинът ще ви информира по-специално за продукти от нашата продуктова гама. За статистически цели можем да оценим кои връзки се разглеждат в бюлетина. За нас обаче не е разпознаваемо кой конкретен човек е имал достъп до връзките. Вие изрично сте дали следното съгласие поотделно или, в зависимост от случая, в хода на процеса на поръчка: Да, бих искал да се абонирам за безплатния бюлетин на OS Implants. Имате възможност да се отпишете по всяко време.
(2) Правно основание
Правното основание за такава обработка е посочено в член 6, параграф 1, буква а) от GDPR.
(3) Категории на получателите
Ако е необходимо: доставчик на бюлетин
(4) Продължителност на съхранението
Вашият имейл адрес ще се съхранява само за съответното времетраене на вашата регистрация.
(5) Право на отмяна
Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с ефект за в бъдеще. Ако вече не желаете да получавате бюлетина, можете да се отпишете, както следва: Чрез връзка за излизане в бюлетина и / или като премахнете отметката от контролното поле в акаунта на клиента.
Чл. 8 Вашите права като субект на данни
Ако Вашите лични данни се обработват, вие сте „субект на данни“ по отношение на GDPR и имате следните права спрямо нас, администратора:
1. Право на информация
Можете да поискате от нас да предоставим информация за Вашите лични данни, обработвани от нас съгласно член 15 от GDPR.
2. Право на коригиране
Ако вашите лични данни, предоставени ни, не са актуални или не са точни, имате право да поискате изменения на Вашите лични данни съгласно член 16 от GDPR. Също така имате право да поискате от нас да попълним непълни данни.
3. Право на изтриване
Имате право да изтриете личните си данни и да поискате изтриване на Вашите данни съгласно член 17 от GDPR.
4. Право на ограничение на обработката
Имате право да ограничите обработката на Вашите лични данни съгласно член 18 от GDPR.
5. Право на преносимост на данните
Имате правото, посочено в член 20 от GDPR, да получавате предоставените ни лични данни в структуриран, често използван и машинно четим формат и имате право да предавате тези данни на друг администратор.
6. Право на отмяна на съгласието, дадено съгласно закона за защита на данните
Имате правото, посочено в параграф 3 на член 7, да оттеглите даденото от Вас съгласие въз основа на разпоредбите за защита на данните по всяко време. Това не засяга законността на обработката въз основа на съгласие преди нейното оттегляне.
7. Право на подаване на жалба до надзорен орган
Ако смятате, че обработването на лични данни, свързани с вас, нарушава GDPR, имате право, позовавайки се на член 77 от GDPR, да подадете жалба до надзорния орган срещу обработката на вашите лични данни.
Моля, обърнете внимание и на Вашето право на възражение съгласно член 21 от GDPR:
а) Най-общо: изисква се обосновано възражение
Ако обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, се извършва по реда
– да изпълним нашия първостепенен легитимен интерес (правно основание: член 6 (1е) GDPR)
или
– за защита на обществения интерес (правно основание: член 6, параграф 1d от GDPR),
имате право да възразите срещу обработката по всяко време поради причини, произтичащи от вашата конкретна ситуация; това се отнася и за профилиране въз основа на разпоредбите на GDPR.
В случай на възражение, ние вече няма да обработваме личните данни, касаещи Вас, освен ако не можем да докажем убедителни основания за обработка, които отменят Вашите интереси, права и свободи, или обработката е необходима за установяването, упражняването или защитата на правни искове;
б) Специален случай на директен маркетинг: достатъчно възражение е достатъчно
Ако личните данни, касаещи Вас, се обработват с цел директен маркетинг, имате право по всяко време да възразите срещу обработката и без да посочвате причини; това включва профилиране, доколкото то е свързано с такъв пряк маркетинг.
Ако възразите срещу обработката за целите на директния маркетинг, личните данни, които се отнасят до Вас, вече няма да бъдат обработвани за тези цели.

Comments are closed.