Хирургични модели

В съвременния свят вече е съвсем възможно лекарите да използват в практиката си много точни 3D принтирани модели на опорно-двигателната система на пациента. Тези 3D репродукции помагат на медицинските специалисти да диагностицират заболявания, да правят предоперативно планиране, както и да предоставят информация относно заболяването на пациента по нагледен и достъпен начин.

OS IMPLANTS използва уникални за всеки пациент CT и MRI сканирания на пациента, за да създаде точно копие на костна или мекотъканна структура, точно както се намира в тялото на пациента.

На този етап в OS работим с клиенти от частния и публичен сектор на здравеопазването в дисциплини, които включват ортопедия, онкология, орална и лицево-челюстна хирургия, неврохирургия и други.

Нашата цел е да предоставим на здравния сектор персонализирани медицински модели, които подобряват работата на лекарите, като по този начин помагат и на пациентите.

Всеки поръчков печат предлага на хирурзите безпрецедентна представа отвъд конвенционалните данни за 2D сканиране на пациенти и от своя страна ще повишава грижата за пациентите в широк спектър от дисциплини. Персонализираното 3D моделиране трансформира всяка стъпка от взаимодействието лекар-пациент.

Персонализираните медицински модели са реални 3D репродукции на CT и MRI сканиране, което ги прави изключително конкретни и специфични за всеки пациент. Тези 3D принтирани хирургични модели дават на лекарите повече информация, отколкото нормалното 2D измерението на екрана. Наличието на пълноценен и осезаем анатомичен модел на пациента, независимо дали е сърце или таз, позволява на хирурзите по-точно да диагностицират и определят лечението на този пациент и в някои случаи напълно да променят хода на лечението с допълнителната информация,която получават благодарение на 3D принтираният модел. Специалистите могат да артикулират с пълен мащаб на анатомията в три измерения, като това им предоставя безпрецедентна представа за нуждите на пациента. От съществено значение е тези модели да са с висока точност, така че да се възпроизвежда всяка една важна анатомична структура. Наличието на пълноценен анатомичен модел на пациента, позволява на хирурзите да диагностицират по-точно и последствие да определят лечението на този пациент.

След поставянето на правилната диагноза, специалистите използват моделите, за да определят най-добрият подход на лечение. 3D моделът с висока разделителна способност дава на лекарите по-общ и цялостен поглед на конкретната патология спрямо конвенционалната 2D сфера на рентгенографията. Наличието на тактилно осезаем, мащабен модел на това, което е вътре в пациента, позволява на хирурзите да визуализират и прегледат нараняването в реално пространство и да постигнат много по-цялостно разбиране за нараняванията на своя пациент и да определят оптималното лечение за всеки диагноза. “ Например, много често в практиката се използват MRI или CT данни от сканиране на пациенти с рак, можем да създадем чернодробни модели, които хирурзите използват, за да решат дали да премахнат туморната маса или да преминат към химиотерапия. 3D моделите допринасят за огромна разлика в поведението.

Персонализираните медицински модели помагат на хирурзите да планират и практикуват по-сложните  операции “на сухо”. Предоперативното планиране не само намалява времето, което пациентите прекарват на оперативната маса, но също така намалява риска от усложнения и риска от пост-оперативна инфекция. Разбира се, това неминуемо води до по-малко време в рехабилитация, спестявайки огромно количество болнични ресурси. С нашите модели хирурзите могат да изпробват нови техники и да подготвят оборудването, което им е необходимо много преди да влязат в операционната. Разбира се, по-малкото оперативно време спестява пари и в мащаб на болничното заведение. Eдна минута  опертивно време струва между 50 и 200 лв в зависимост от интервенцията, която се извършва.  Използването на 3D модели за предоперативно планиране е от полза за всички участващи в процеса.

Back to top of page

[woo3dviewer model_url="//oseducation.eu/wp-content/uploads/2021/03/xyzCalibration_cube.stl" material_url="" canvas_width="" canvas_height="" display_mode="3d_model" display_mode_mobile="3d_model" rendered_file_url="" model_color="#ffffff" background_color="#FFFF009ee3FF" model_transparency="opaque" model_shininess="plastic" show_grid="false" grid_color="#0a0a0a" show_ground="false" ground_color="#0c0c0c" show_shadow="true" show_mirror="false" auto_rotation="true" rotation_x="0" rotation_y="0" rotation_z="0" offset_z="1.2763568394002505e-15" light_source1="false" light_source2="true" light_source3="false" light_source4="true" light_source5="false" light_source6="true" light_source7="false" light_source8="true" light_source9="false" remember_camera_position="true" show_controls="true" camera_position_x="30.07874689853417" camera_position_y="24" camera_position_z="-15.724788870249476" camera_lookat_x="-0.7235821924481385" camera_lookat_y="-0.5773502691896257" camera_lookat_z="0.3782796286328568" controls_target_x="0" controls_target_y="0" controls_target_z="0"]

Subscribe to our newsletter!


This will close in 0 seconds