В края на миналата седмица имахме удоволствието да участваме в ортопедичен семинар, организиран от BAVOT Българска асоциация по ветеринарна ортопедия и травматология.


Там представихме първите си анатомични модели, направени по модела на истински ветеринарни пациенти.

Семинар

На събитието присъстваха повече от 150 ветеринарни ортопеди от цялата страна! Получихме много запитвания от ветеринарни лекари и се радваме за тяхната подкрепа.

Семинар

Радваме се, че под лозунга на иновациите всички врати са отворени!
Ние вярваме, че верният път е изчертан от силно сътрудничество и безплатен трансфер на знания. Също така, няма ограничения за 3D технологията.

Нека помогнем на повече пациенти, били те четирикраки или двукраки.

Семинар