ОТБОРИТЕ, КЛАСИРАНИ НА ПЪРВИТЕ ТРИ МЕСТА, ЗАМИНАВАТ ЗА БРЮКСЕЛ

ВТОРО МЯСТО: OS IMPLANTS

На второ място се класираха OS Implants – отбор студенти от Медицински университет София, Ваньо Везиров, Марио Емилов, Кирил Станчев и Алексей Митев, с напреднал прототип и проект за 3D принтиране на костни импланти. Използвайки стандартни за лекарите процедури за сканиране на костите (компютърен томограф) те могат да изградят виртуален модел на засегнатата кост или травма на пациента. Така, използвайки изображението, те създават виртуален модел на медицински имплант, който е индивидуален и персонализиран за всеки един пациент. Следва процеса на принтиране, чрез иновативен 3D принтер, използвайки одобрен от Европейската Медицинска Агенция (ЕМА) полимер, който наподобява здравината и параметрите на истинските кости.

награда
Link: http://innovationstarterbox.bg/blog/pobeditelite-v-akademiya-za-inovatsii-2019/#

Момчетата решав проблема със сериозните пътнотранспортни произшествия, както и с тежки туморни заболявания на костите, при които е необходима костна замяна.

награда