Използването на анатомични модели не е тайна, за медицинското образование.

Всъщност медицинските преподаватели използват анатомични модели, за да показват анатомични структури по-ефективно, отколкото показването им върху труп. Също така трябва да се спомене,че има държави, в които изучаването на анатомия върху трупове е забранено поради религиозни и морални норми. Анатомичните модели позволяват на студента да се oтдръпне от бъркотията на десетките едноцветни структури, дискомфорта, миризмата и сложността на трупната дисекция. Това позволява да се изяснят функциите и характеристиките на анатомична структура, които не са очевидни in situ.

Анатомични модели

Анатомичните модели са много полезни за:

  • обяснение на анатомични взаимоотношения между различни анатомични части
  • показване на функции в структури, които са твърде малки, за да се посочат в трупен материал
  • посочване на ограничени и покрити от други структури
  • можете да разгледате нашите анатомични модели тук

Използването на анатомични модели в медицинските учебни програми е ефективно при преподаване и учене по анатомия. Моделите се фокусират върху специфични характеристики на анатомична структура, които са важни за образователните цели на учебната програма. За студенти по медицина или дентална медицина точните модели са полезни при работата също и в дисекционната. Те помагат на студентите да си представят структурата, което помага при дисектирането на трупен материал. Анатомичните модели са важни образователни инструменти в институции или учебни заведения, които не разполагат с пространство, специално разработено за анатомична дисекция.

Целта на прилагането на анатомични модели в учебната програма е или да даде възможност или да подобри ученето на студентите.

Факторите, от които зависи ефекта от обучението с анатомични модели са следните:

  • изследваната тема
  • използваните визуални и интерактивни модалности
  • демографията на учениците и
  • характеристиките на обучението и че отделните компютърни базирани учебни материали трябва да се оценяват агресивно, за да се гарантира ефективно обучение

Анатомичният модел не e задължително да бъде физически.

Известно е, че дигиталните 3D анатомични модели са ефективни. Тяхната роля не е за пренабрегване в подобряване на обучението. Не всички проучвания обаче подкрепят тази ефикасност. Изисква се допълнително проучвания. Подобно на физическите модели, въздействието върху обучението на студентите от използването на дигитални 3D модели в медицинското образование вероятно зависи от темата, презентацията и стиловете на обучение на студентите.

Интересно ли ти е да разбереш как са възникнали анатомичните модели ?

Източници:
Анатомични модели – дигитална революция.