В силно конкурентните пазари в днешно време всеки търси да получи по-голямото парче от тортата. Хиляди новосъздадени компании стартират с идеята, че трябва да са по-добри от вече съществуващите играчи.

стойността

От една страна, това може да се разглежда като добро намерение, от гледна точка на факта, че конкуренцията движи иновацията напред. Тази компания, създала нещо, което е лесно приложимо от целевата й група, и едновременно с това и иновативно, се отличава сред всички останали и може да има светло бъдеще в света на бизнеса.

Уви, за 98% от компаниите дори не говорим за някакво бъдеще. Те фалират още между втората и петата година от създаването си. Защо това се случва ли? Много просто-от вглъбяването в конкуренцията, те забравят какво всъщност искат техните потенциални клиенти. В крайна сметка тази тяхна слепота води до неизбежния трагичен край.

Всяка стартираща компания първо трябва да се вслуша в проблемите на клиентите си, да предложи решение, НО да ги реши като концентрира всичките си ресурси от пари, време, енергия не в побеждаване на конкуренцията, а обратно-в “обгрижване” на аудиторията си.

Кривата на стойността представлява един прост модел, показващ доколко една компания задоволява нуждите на своите клиенти и колко всъщност стойност им дава от това, което предлага. Тази стойност се съотнася към определени показатели, които са подобни или еднакви за конкурентните компании в една ниша.

стойността

Кривата на стойността на OS Education, в сравнение с тези на конкурентите ни в сферата на обучението по медицина, може да бъде представена по следния начин:

Основните ни 3 конкуренти са колективно всички AR приложения, компании, произвеждащи анатомични модели и учебниците/атласите на пазара. Главните показатели от графиката са съотношението между цената и стойността, визуалното представяне, иновативността, логическата последователност и допълнителната стойност.

Кривата на атласите и учебниците стои най-долу, което значи че те задоволяват най-малко от нуждите на студентите по медицинските специалности. Постепенно започват да губят своята пазарна позиция.

Визуалното представяне на моделите на нашите конкуренти, произвеждащи анатомични модели е добро, което способства по-бързото усвояване на материала от студентите. От друга страна обаче, компаниите масово не предлагат никаква допълнителна материална или дигитална обучителна информация с продуктите си.

AR приложенията са нашите най-големи конкуренти. Технологията, с която изработват AR моделите е иновативна и визуалното им представяне е ненадминато досега. Приложенията са достъпни за всички и имат допълнителна обучителна информация за продуктите под формата на игри, тестове, статии на прост език. Единственият общ недостатък е, че на пазара има много такива приложения, които си приличат по много показатели и това затруднява избора на клиента.

стойността

Кривата на стойността на OS се намира най-горе в графиката, което значи, че ние задоволяваме най-много нужди на клиента. Ние използваме безграничните възможности на 3D принтирането и добавената реалност, за да построим една по-достъпна среда за студента по медицина.

 Няма друга компания на световно ниво, която да изработва едновременно анатомични модели, AR приложение и допълнителни дигитални обучителни материали като флашкарти, тестове и уебинари. Изнасяме презентации пред различни аудитории. Разработваме и различни игри, които правят обучение по медицина още по-приятно и спестява време, като използва иновативни подходи за възприемане на информация. Активното ни присъствие в социалните мрежи допълнително усилва връзката ни с нашите последователи и потенциални клиенти. Стойността, която предлагаме на нашите клиенти, е описана най-добре в екосистемата  на OS.

стойността
Екосистема на OS