Философия

Нашата филOSофия

Ако си студент по медицина, вече знаеш, че OS идва от латински и означава “кост”, а костите са опората на телата на живите организми.

Ако се занимаваш с информационни технологии, със сигурност първото нещо, което ти изниква е “операционна система” – разпределяща задачите по време и планираща ефикасното използване на ресурсите.

Зад поздрава “Ос” в източните култури стои дълбока философия за борбения дух, смелостта и постоянството.

Ами ос не е ли и пътят, по който се движи всяко тяло?

Общо взето – все важни неща. Ами ако обединим всички тези значения и функционалности? Да, ето така се роди OS Education!

OS е опората на студента по медицина

OS ти помага да разпределиш и планираш времето си и да учиш ефКЕФтивно

OS е смелата крачка към бъдещето на медицинското образование

OS е заедно с теб по пътя на медицината.

OS сме ние – търсещите промяна мечтатели и визионери, нагърбили се със задачата да побутнат медицината към едно по-красиво бъдеще. Наричат ни и магьосниците от OS, защото именно иновациите са еквивалент на съвременната магия! Щом четеш това, вече и ти си част от OS.

Back to top of page