ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
Чл. 1 Обхват на валидност, информация за клиента
Следните общи условия за ползване (GTC) уреждат договорните отношения между ОС ИМПЛАНТС ЕООД. и потребители и предприемачи, които купуват стоки от нашия магазин OS Implants. Условия, които се противопоставят или се различават от нашите условия не се приемат от нас. Езикът на договора е български.
Чл. 2 Сключване на договор
(1) Офертите в интернет представляват обвързващо предложение за закупуване на стоки.
(2) Можете да добавите един или повече продукти в пазарската количка. В хода на процеса на поръчка въвеждате вашите данни и желания относно начина на плащане, начините за доставка и др. След като въведете информацията си и щракнете върху бутона за поръчка, подавате обвързваща оферта за сключване на договор за покупка. Можете също да подадете обвързваща поръчка по телефона или по имейл.
Чл. 3 Информация за клиента: Съхранение на договорния текст
Вашата поръчка с подробности за сключения договор (напр. Вид продукт, цена и т.н.) ще бъде съхранявана от нас. Ние ще Ви изпратим Поръчка с валидност до отмяна (GTC), но можете да получите достъп до GTC по всяко време чрез нашия уебсайт. Като регистриран клиент можете да получите достъп до Вашите предадени поръчки чрез зоната за вход на клиента (Моят акаунт > Поръчки).
Чл. 4 Информация за клиента: Бележка за корекция
Можете да промените записите си по всяко време, преди да изпратите поръчката, като използвате клавиша за изтриване. Ще Ви информираме по време на процеса на плащане за допълнителни опции за корекция. Можете да прекратите процеса на поръчка по всяко време, като напълно затворите прозореца на браузъра.
Чл.4.1. Информация за клиента: Интелектуална собственост и Creative Commons CC.
Някои от моделите, които са използвани в нашето портфолио са, подобрени или действителни модели на независими от OS Education автори, включително автори като проф.ВАН СИНТ ЯН, д-р Ерик Бауер, Наталия Бурцева, д-р Петър Вълчанов и др.
Чл. 5 Запазване на право на собственост
Артикулът за покупка остава наша собственост до извършване на пълното плащане.
Чл. 6 Давност на вашата гаранция
(1) Гаранцията
Гаранцията отговаря на законовите разпоредби.
(2) Ограничение на гаранционните права поради дефекти (гаранция) за продажба на употребявани стоки на клиенти
За вашите искове са приложими два (2) гаранционни периода след доставката на стоките.
Периодът на отговорност за дефекти е намален от две години на една година.
Законовата давност от две (2) години се прилага за искове за дефекти, възникнали в рамките на този период на отговорност.
От този намален гаранционен срок са изключени следните искове: искове за обезщетение, искове, основани на дефекти, които сме прикрили с измама, и искове, произтичащи от гаранция, която сме приели за качеството на стоките.
За тези изключени искове се прилагат законовите давностни срокове. В случай на изразен гаранционен срок, по-дългият срок се прилага в полза на получателя на гаранцията (купувача).
(3) Ограничаване на гаранционните права поради дефекти (гаранция) за предприемачи
Вашите гаранционни искове поради дефекти в продадената стока ще изтекат една година след преминаването на риска. Следните твърдения са изключени от това правило:
– за обезщетение за дефекти
– за злонамерено прикрити дефекти
– произтичащи от всяка предоставена гаранция
– поради дефекти в материалите и компонентите за изработка, които са били използвани в съответствие с тяхното нормално използване за изработка и които са причинили дефектите.
За тези изключени искове се прилагат законовите давностни срокове. В случай на предоставен гаранционен срок, по-дългият срок се прилага в полза на купувача.
Чл. 7 Ограничение на отговорността
Изключваме отговорност за незначителна небрежност в нарушение на задълженията, при условие, че такива нарушения не включват съществени договорни задължения, щети, причинени от смърт, телесна повреда, влошено здраве или гаранции или засягат исковете съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите на Република България. Същото важи и за професионални щети на нашите изпълнителни органи и законни представители. Принадлежащо към задълженията по същество на договора е задължението за предаване на Вас на собствеността върху продукта.
Чл. 8 Юрисдикция
Изключителното юрисдикционно място за всички спорове, възникващи по този договор, е седалището ни, ако сте търговец.
Чл. 9 Информация за потребителите: Неучастие в процедура за уреждане на спорове
Нито сме готови, нито сме длъжни да участваме в процедура за уреждане на спорове преди Комисията за защита на потребителите.

Comments are closed.